VÁNOČNÍ POČÍTÁNÍ A OBTAHOVÁNÍ - balíček

Zvýhodněný balíček 3 souborů zaměřený na počítání do 10 a nácvik psaní číslic v předvánočním období.

89 

Popis

Zvýhodněný balíček 3 souborů zaměřený na počítání do 10 a nácvik psaní číslic v předvánočním období:

1. Stíratelné podložky (určené k laminaci a práci s fixou na tabulky) k procvičení počítání a psaní číslic 0-10. VÍCE: Tato sada obsahuje tři druhy mazaček: 1. Děti obtáhnou číslici s pomocnými šipkami, spočítají světýlka na stromečku (mohou je současně kroužkovat či škrtat) a obtáhnou všechna čísla v dolní části listu. 2. Děti obtáhnou číslici s pomocnými šipkami, zakroužkují stromeček s odpovídajícím počtem světýlek (pouze 1 z 5 je správný) a obtáhnou všechna čísla v dolní části. 3. Třetí (bonusová) verze je stejná jako první s tím rozdílem, že obsahuje prázdné stromečky. Děti tedy opět obtáhnou číslici s pomocnými šipkami a všechna čísla v dolní části, ale navíc budou mít za úkol dokreslit na stromeček správný počet světýlek, baněk nebo jiných ozdob (to už jim upřesníte). Listy jsou určené k laminaci a opakovanému používání ve třídě (děti budou psát a kreslit stíratelnou fixou na tabulky). PŘÍPRAVA: Listy vytiskněte a zalaminujte. Menší formát získáte tiskem dvou stran na jeden list (v tomto případě bude nutné mazačky rozdělit).

2. Dva druhy vánočních pracovních listů k procvičení počítání a psaní číslic 0-10. VÍCE: V první verzi listů mají děti za úkol obtáhnout číslici s pomocnými šipkami, vybarvit daný počet světýlek na stromečku a obtáhnout všechna čísla v dolní části stránky. List s nulou je jiný – zde si děti mohou dokreslit libovolný počet světýlek na druhý stromeček a zapsat správnou číslici do okénka. Ve druhé verzi listů děti obtáhnou číslici s pomocnými šipkami, vybarví stromeček s odpovídajícím počtem světýlek a obtáhnou všechna čísla v dolní části. PŘÍPRAVA: Listy postačí vytisknout a rozdat dětem. Menší formát získáte tiskem dvou stran na jeden list.

3. Dva vzhledy demonstračních karet a oboustranný pracovní list k procvičení počítání a psaní číslic 0-10. VÍCE: Demonstrační karty poslouží i jako pěkná dekorace (soubor obsahuje dva vzhledy na výběr) a oboustranný pracovní list, který je k dispozici v barevné i černobílé verzi, pomůže dětem procvičit počítání (pomocí stromečků) a číslice (včetně jejich psaní). PŘÍPRAVA: Vyberte si druh karet a verzi listu, a vytiskněte – list je potřeba vytisknout oboustranně. Karty poté zalaminujte (kvůli lepší manipulaci a delší životnosti) a rozdělte.

 


celkový počet stran souboru: 82

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení