Nechte své děti ZAMILOVAT SE do angličtiny!

Sezení v lavicích a memorování gramatických pravidel? To v HAPPINKÁCH nehrozí! 🙂 Mé kurzy pro školáky jsou (stejně jako kurzy pro školkáčky) jednou velkou intenzivní hrou – díky hravé a zábavné formě výuky se děti na lekce těší a dosahují výborných výsledků

Lekce se skládají z různorodých činností, které postupně rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní).

A co na děti čeká? Rozmanité hry a aktivitypříběhypísničkyříkanky, práce s učebnicí a pracovními listyrozhovory, zajímavosti o anglicky mluvících zemích a jiné. Společně oslavíme i Halloween a Velikonoce po anglicku.

Opírám se o knihy z řady “Bugs” nakl. Macmillan, ale okruhy slovní zásoby jsou mnohem bohatší. Náplň lekcí každoročně vylepšuji a obohacuji o vlastní didaktické materiály, které mě moc baví vyrábět. Slovníčky a reporty z lekcí Vám budou zasílány emailem, takže budete mít přehled o tom, co aktuálně děláme.

A i školáci jsou během školního roku odměňováni – už nezískávají nálepky jako školkáčci, ale sbírají happy money za které si na konci roku “nakoupí” odměny v happy shopu. Největší odměnou je ale angličtina a radost z učení. 

Kurz je celoroční a lekce o délce 90 minut probíhají jednou týdně.

ROZPIS pro školní rok 2023/2024:

období 25. 9. 2023 – 9. 6. 2024


  • Kurzy jsou celoroční – při zápisu lze uhradit celý školní rok jednou souhrnnou splátkou nebo kurzovné rozložit na dvě platby (1. část se hradí při zápisu a slouží jako rezervace, 2. část je nutno uhradit nejpozději v den zahájení kurzu). 
  • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

    (Ostatní materiály zahrnuty jsou – pracovní listy, slovníčky, další výukové pomůcky a reporty o činnostech v jednotlivých lekcích. PLUS odměny k příležitosti svátků (Halloween, Vánoce, Velikonoce), a ty, které si děti samy vyberou v „happy shopu“ na konci šk. roku.)

 

V případě zájmu o zápis do kurzu nebo v případě jakéhokoliv dotazu mě prosím kontaktujte na happikyds@gmail.com.

Pro strýčka Googla: Ve školičce HAPPi KyDS jsou jedině happy kids.


hi SEO, s.r.o.

Přihlášení