Nechte své děti ZAMILOVAT SE do angličtiny!

Sezení v lavicích a memorování gramatických pravidel? To v HAPPINKÁCH nehrozí! 🙂 Mé kurzy pro školáky jsou (stejně jako kurzy pro školkáčky) jednou velkou intenzivní hrou – díky hravé a zábavné formě výuky se děti na lekce těší a dosahují výborných výsledků

Lekce se skládají z různorodých činností, které postupně rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní).

A co na děti čeká? Rozmanité hry a aktivitypříběhypísničkyříkanky, práce s učebnicí a pracovními listyrozhovory, zajímavosti o anglicky mluvících zemích a jiné. Společně oslavíme i Halloween a Velikonoce po anglicku.

Opírám se o knihy z řady “Bugs” nakl. Macmillan, ale okruhy slovní zásoby jsou mnohem bohatší. Náplň lekcí každoročně vylepšuji a obohacuji o vlastní didaktické materiály, které mě moc baví vyrábět. Slovníčky a reporty z lekcí Vám budou zasílány emailem, takže budete mít přehled o tom, co aktuálně děláme.

A i školáci jsou během školního roku odměňováni – už nezískávají nálepky jako školkáčci, ale sbírají happy money za které si na konci roku “nakoupí” odměny v happy shopu. Největší odměnou je ale angličtina a radost z učení. 

Kurz je celoroční a lekce o délce 90 minut probíhají jednou týdně.

 

A CO DÁL?

Po BUGS kurzech mohou děti pokračovat dále, a to v intenzivních kurzech, které je připraví na zkoušky FLYERS, KET, PET a FCE (ty probíhají ve zkouškovém centru). Před ostrou zkouškou mají děti možnost zkoušky nanečisto v HAPPi KyDS (Listening, Reading and writing, Speaking) v reálném čase a se zpětnou vazbou. Ta nám ukáže, co je ještě případně potřeba vychytat, a hlavně dětem pomůže odbourat možný stres z průběhu zkoušky. Do přípravných kurzů už nepřijímám nováčky – partu tvoří pouze děti, které za sebou mají mé nižší kurzy.

 

ROZPIS pro školní rok 2024/2025:

období 23. 9. 2024 – 12. 6. 2025

Přednostní zápis stávajících studentů (a jejich sourozenců) bude zahájen 7. 4. 2024.
Zápis všech nových studentů bude spuštěn 30. 4. 2024.
Po zaplnění kapacity můžete být umístěni do pořadníku.


 • Kurzy jsou celoroční – při zápisu lze uhradit celý školní rok jednou souhrnnou splátkou nebo kurzovné rozložit na dvě platby (1. část se hradí při zápisu a slouží jako rezervace,
  2. část je nutno uhradit nejpozději v den zahájení kurzu).
 • V ceně všech Bugs kurzů (LB1-BB2) jsou zahrnuty:
  – další pracovní listy a pomůcky
  – slovníčky (ke každé unit)
  – reporty o činnostech v jednotlivých lekcích (rozesílány na poskytnutou e-mailovou adresu každý týden)
  – odměny k příležitosti svátků (Halloween, Vánoce, Velikonoce), narozenin, mých narozenin, a ty, které si děti samy vyberou v „HAPPY SHOPU“ na konci šk. roku

  * V ceně kurzu LB1 a LB2 není zahrnuta učebnice a pracovní sešit, které je nutno obstarat (cena cca 570 Kč).
  ** V ceně kurzu BB1 a BB2 jsou zahrnuty veškeré materiály (učebnice se na konci šk. roku vrací).

V případě zájmu o zápis do kurzu nebo v případě jakéhokoliv dotazu mě prosím kontaktujte na happikyds@gmail.com.

Pro strýčka Googla: Ve školičce HAPPi KyDS jsou jedině happy kids.


hi SEO, s.r.o.

Přihlášení