Nechte své děti ZAMILOVAT SE do angličtiny!

V dnešní době je znalost cizích jazyků, a zejména jazyka anglického, naprostou samozřejmostí. Zastávám názor, že je nejlepší a nejjednodušší seznámit se s druhým jazykem co nejdříve. Zejména děti do sedmého roku vnímají cizí jazyk zcela přirozeně – podobně jako jazyk mateřský. Učí se prožitkem a poslechem, jsou schopné vnímat jiný přízvuk či odlišnou intonaci, a nezaleknou se hlásek, které čeština nezná. Navíc se nebojí jazyk používat.

S novým jazykem se děti seznamují pomocí zábavných různorodých her a pohybových aktivit, písniček, říkanek i příběhů, pracují s učebnicí, pracovními listy a s dalšími
doplňkovými materiály. Děti se mimo jiné dozví i zajímavosti o anglicky mluvících zemích a oslaví Halloween i Velikonoce po anglicku.

Veškeré činnosti jsou nakombinované tak, aby se děti po celou dobu lekce bavily a neztrácely pozornost. Díky propracované metodice je celý kurz jednou velkou hrou,
u které si děti ani neuvědomují, že se učí a nechce se jim končit.

Opírám se o materiály Hippo and Friends nakladatelství Cambridge, které mají děti rády, představují však jen malou část programu – do výuky je zařazeno velké množství jiných nápadůmateriálů ať už z jiných zdrojů či vlastních – které se mi za léta praxe osvědčily. Kurz je unikátním výběrem toho nejlepšího. 🙂

Díky extra podrobným reportům, které každý týden obdržíte e-mailem, budete mít dokonalý přehled o tom, co děti v jednotlivých lekcích dělají. Navíc lze reporty využít
i k domácímu opakování. Součástí jsou nová slovíčka a fráze, texty básniček, písniček a příběhů, odkazy na videa, poznámky k výslovnosti atd. Veškeré informace
o konkrétních činnostech v lekcích pro nejmenší jsou samozřejmostí – určitě vám budou inspirací. Reporty jsou psány v češtině – není nutností, aby znal rodič anglický jazyk.

Za svou práci jsou děti navíc odměňovány nálepkami, které si lepí do speciálního sešitku, což má u dětí velký úspěch :).

Kurz je celoroční a lekce o délce 45 minut probíhají jednou týdně. Výuka probíhá bez účasti rodiče.

A co za rok? Děti mohou ve stejném programu nadále pokračovat, jelikož je rozpracován celkem na 3 roky (výuka i učebnice navazují na to, co se se mnou děti již naučily). A na školáky pak čekají další kurzy :).

Uvažujete-li o jazykově zaměřené ZŠ, pak jsou mé kurzy ideální přípravou.

ROZPIS pro školní rok 2023/2024:

období 25. 9. 2023 – 9. 6. 2024

  • Kurzy jsou celoroční – při zápisu lze uhradit celý školní rok jednou souhrnnou splátkou nebo kurzovné rozložit na dvě platby (1. část se hradí při zápisu a slouží jako rezervace,
    2. část je nutno uhradit nejpozději v den zahájení kurzu). 
  • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Ostatní materiály zahrnuty jsou – pracovní listy a další výukové materiály, sešitek, nálepky, odměny k příležitosti svátků (Halloween, Vánoce, Velikoce) a podrobné reporty o činnostech v jednotlivých lekcích.

V případě zájmu o zápis do kurzu nebo v případě jakéhokoliv dotazu mě prosím kontaktujte na happikyds@gmail.com.

Pro strýčka Googla: Ve školičce HAPPi KyDS jsou jedině happy kids.


hi SEO, s.r.o.

Přihlášení