Nechte své děti ZAMILOVAT SE do angličtiny!

V dnešní době je znalost cizích jazyků, a zejména jazyka anglického, naprostou samozřejmostí. Zastávám názor, že je nejlepší a nejjednodušší seznámit se s druhým jazykem co nejdříve. Zejména děti do sedmého roku vnímají cizí jazyk zcela přirozeně – podobně jako jazyk mateřský. Učí se prožitkem a poslechem, jsou schopné vnímat jiný přízvuk či odlišnou intonaci, a nezaleknou se hlásek, které čeština nezná. Navíc se nebojí jazyk používat.

S novým jazykem se děti seznamují pomocí zábavných různorodých her a pohybových aktivit, písniček, říkanek i příběhů, pracují s učebnicí, pracovními listy a s dalšími
doplňkovými materiály. Děti se mimo jiné dozví i zajímavosti o anglicky mluvících zemích a oslaví Halloween i Velikonoce po anglicku.

Veškeré činnosti jsou nakombinované tak, aby se děti po celou dobu lekce bavily a neztrácely pozornost. Díky propracované metodice je celý kurz jednou velkou hrou,
u které si děti ani neuvědomují, že se učí a nechce se jim končit.

Opírám se o materiály Hippo and Friends nakladatelství Cambridge, které mají děti rády, představují však jen malou část programu – do výuky je zařazeno velké množství jiných nápadůmateriálů ať už z jiných zdrojů či vlastních – které se mi za léta praxe osvědčily. Kurz je unikátním výběrem toho nejlepšího. 🙂

Díky extra podrobným reportům, které každý týden obdržíte e-mailem, budete mít dokonalý přehled o tom, co děti v jednotlivých lekcích dělají. Navíc lze reporty využít
i k domácímu opakování. Součástí jsou nová slovíčka a fráze, texty básniček, písniček a příběhů, odkazy na videa, poznámky k výslovnosti atd. Veškeré informace
o konkrétních činnostech v lekcích pro nejmenší jsou samozřejmostí – určitě vám budou inspirací. Reporty jsou psány v češtině – není nutností, aby znal rodič anglický jazyk.

Za svou práci jsou děti navíc odměňovány nálepkami, které si lepí do speciálního sešitku, což má u dětí velký úspěch :).

Kurz je celoroční a lekce o délce 45 minut probíhají jednou týdně. Výuka probíhá bez účasti rodiče.

A co za rok? Děti mohou ve stejném programu nadále pokračovat, jelikož je rozpracován celkem na 3 roky (výuka i učebnice navazují na to, co se se mnou děti již naučily). A na školáky pak čekají další kurzy :).

Uvažujete-li o jazykově zaměřené ZŠ, pak jsou mé kurzy ideální přípravou.

ROZPIS pro školní rok 2024/2025:

období 23. 9. 2024 – 12. 6. 2025

Přednostní zápis stávajících studentů (a jejich sourozenců) bude zahájen 7. 4. 2024.
Zápis všech nových studentů bude spuštěn 30. 4. 2024.
Po zaplnění kapacity můžete být umístěni do pořadníku.


* Den této skupinky bude upřesněn po vypsání rozvrhů na ZŠ. Skupinka bude otevřena v případě alespoň 6 zájemců.

 

 • Kurzy jsou celoroční – při zápisu lze uhradit celý školní rok jednou souhrnnou splátkou nebo kurzovné rozložit na dvě platby (1. část se hradí při zápisu a slouží jako rezervace,
  2. část je nutno uhradit nejpozději v den zahájení kurzu).
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • V ceně:
  – pracovní listy a další výukové materiály
  – sešitek a nálepky
  – odměny k příležitosti svátků (Halloween, Vánoce, Velikonoce), narozenin a mých narozenin
  – podrobné reporty o činnostech v jednotlivých lekcích (rozesílány na poskytnutou e-mailovou adresu každý týden)
  – pojištění

V případě zájmu o zápis do kurzu nebo v případě jakéhokoliv dotazu mě prosím kontaktujte na happikyds@gmail.com.

Pro strýčka Googla: Ve školičce HAPPi KyDS jsou jedině happy kids.


hi SEO, s.r.o.

Přihlášení