Spring BOARD GAMES - numbers and colours

2 jarní deskové hry na procvičení čísel, barev a pohybů pomocí pojmenovávání, psaní, hláskování či používání ve větách.

35 

Popis

Veselé deskové hry v několika verzích k tisku a případné laminaci – budete potřebovat pouze klasické figurky a hrací kostku. 🙂

 

Hry slouží k nácviku či upevnění:

  • názvů barev a čísel 1-12 v mluvené i psané podobě
  • hláskování
  • užití slov ve větách

Součástí je i verze s pohybovými pokyny a příklady (sčítání a odčítání).

INSTRUKCE:
Házet kostkou se bude pokaždé dvakrát – nejdříve hráč postoupí na políčko podle čísla, které na kostce padne a druhý hod určí zadání úkolu (viz kostičky ve středu hracího pole – SAY IT, WRITE IT, SPELL IT, SAY IT FOUR TIMES, SPELL IT BACKWARDS, USE IT IN A SENTENCE).

Součástí jsou i odpovědníky, které můžete rozdat dětem, aby si do nich slova (a případně i věty) značily – psát však můžete i na velkou tabuli nebo malé mazací tabulky, pokud je máte k dispozici.

Pokud bude některý z úkolů pro děti těžký, tak můžete nahradit jiným (s menšími dětmi nemusíte pole s úkoly používat vůbec a můžete pouze pojmenovávat políčka).

Součástí souboru jsou i hrací pole s prázdnými políčky, které můžete doplnit vlastními slovy nebo obrázky.

 

OBSAH SOUBORU:

A. HRACÍ POLE:

ČÍSLA:
číslice + slova
číslice + příklady
číslice + prázdná políčka pro vlastní doplnění

BARVY:
obrázky + slova
obrázky + pohybové pokyny
obrázky + prázdná políčka pro vlastní doplnění

B. ODPOVĚDNÍKY:

s řádky ve sloupcích
s řádky po celé šířce listu

 

PŘEJI HODNĚ ZÁBAVY a SPOKOJENÝCH DĚTÍ! 🙂

 


celkový počet stran souboru: 18

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení