SILENT CONSONANTS - demonstrační sněžítka

Poutavá pomůcka k upevnění správné výslovnosti.

45 

Popis

INFORMACE:

Materiál slouží k demonstraci slov, která obsahují tzv. SILENT LETTERS (písmena, která píšeme, ale nevyslovujeme). Děti si s Vaší pomocí procvičí správnou výslovnost, správný spelling a upevní/rozšíří slovní zásobu (my pracujeme v kruhu na koberci). Poslouží i jako pěkná a užitečná výzdoba (nejvhodnější je využít materiál v zimním období).

Tato sada se soustředí na nevyslovované souhlásky (B, C, D, G, H, K, L, N, P, S, T, W).

Počet příkladů (vloček) na písmeno:

  • K – 16, L – 16, T – 24, W – 16, N – 6
  • 8 u všech dalších písmen

Pozn.: Na posledních 4 stranách dokumentu najdete i zjednodušené verze pro písmena K, L, T a W (s 8 příklady).

Sada obsahuje 17 sněžítek (+4) – každé na A4.

 


celkový počet stran souboru: 24

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení