SECRET CODES - winter words - sada

12 zimních kódů v rozlousknutí, řešení, zapisovací list a odměna

25 

Popis

Toto luštění bude vaše děti bavit, je rychlé na přípravu a lze zařadit kdykoliv v zimním období.

Materiál lze využít více způsoby (více níže) a cílem je rozluštit jednotlivé kódy na kartičkách – každý obrázek představuje písmeno, na které začíná – spojením všech správných počátečních písmen bude odhaleno slovo (všechna tajná slova se skládají z pěti písmen a mají spojitost se zimou).

Děti mohou luštit individuálně, ve dvojicích nebo skupinkách – podle toho si připravte odpovídající počet kartiček a zapisovacích listů (nám stačí 12 kartiček,
ale v případě většího počtu dětí a samostatné práce si jich doporučuji nachystat více – ať u nich nevznikají fronty). Kartičky rozmístěte po třídě (nebo lavicích) a dětem rozdejte zapisovací listy, do kterých si budou vyluštěná slova zapisovat. K zalaminovaným kartičkám můžete přidat fixy na tabulky – děti si mohou nejdříve vyzkoušet, zda jim vychází správné slovo, než jej začnou zapisovat do listu. Variantou je losování kartiček a zapisování na tabuli (společná aktivita). Budete-li mít k dispozici více času, můžete procvičit i spelling či fonetickou transkripci (nejen konečných slov, ale i těch, která zastupují obrázky).

Součástí souboru je i řešení a kartičky za odměnu dětem, které rozluští všechny kódy.

PŘEJI HODNĚ NADŠENÝCH DĚTÍ!

Podrobný obsah:

  • 12 barevných kartiček s kódy (na jedné A4)
  • řešení formátu A4 (barevně i černobíle)
  • zapisovací list formátu A4 (barevně i černobíle)
  • kartičky za odměnu (4 na A4)  – barevně (2 verze) i černobíle

 


celkový počet stran souboru: 12

 

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení