HALLOWEENSKÉ STÍNOHRÁTKY - skládačky

36 skládaček s halloweenskou tematikou – 3 druhy (obrázky, číslice, počítání).

29 

Popis

Materiál je určen především školkáčkům a slouží k rozvoji zrakového vnímání a jemné motoriky i k procvičení počítání. S Vaší pomocí pak i k rozvoji sluchového vnímání a slovní zásoby (v jakémkoliv jazyce).

V první variantě skládaček mají děti za úkol najít a spojit obrázek a jeho stín. Ve druhé variantě děti počítají stíny na pravém dílku skládačky a připojují správný počet k číslici. Třetí varianta je bonusová a nabízí skládání strašidelných číslic a jejich stínů – tyto skládačky slouží hlavně pro zábavu a vytvořila jsem je vyloženě na přání mých dětí.

Děti mohou pracovat samostatně, ve dvojicích, menších skupinkách i společně s Vámi v kruhu. Po samostatné práci je důležitá kontrola a případná zpětná vazba – nejlepší je společná kontrola v kruhu nad kartičkami (my skládáme na koberci), při níž se mohou zapojit všichni.

 


celkový počet stran souboru: 17

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení