HALLOWEENSKÉ STÍNOHRÁTKY - kolíčkovačky

30 kartiček s halloweenskou tematikou – děti hledají stejný stín a obrázek a značí svou odpověď kolíčkem.

29 

Popis

Materiál je určen především školkáčkům a slouží k rozvoji zrakového vnímání a jemné motoriky. S Vaší pomocí pak i k rozvoji sluchového vnímání a slovní zásoby (v jakémkoliv jazyce).

V první variantě kolíčkovaček mají děti za úkol najít a označit stín velkého obrázku. Ve druhé variantě děti hledají obrázek, který je totožný s velkým stínem. Své odpovědi děti značí kolíčkem, mohou ale využít např. i žetonky, nebo kroužkovat odpovědi fixou na tabulky – v případě zalaminovaných kartiček).

Děti mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích – poté je důležitá zpětná vazba – nejlepší je společná kontrola v kruhu (se všemi dětmi), při níž se všichni mohou zapojit. Můžete využít i během diagnostiky dítěte.

 


celkový počet stran souboru: 9

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení