DESCRIBE IT! - Halloween

Skvělá slovní hra pro rozvoj komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby na téma Halloween.

29 

Popis

Sada 32 proužků pro rozvoj komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby na téma Halloween.

NÁVOD:
Studenti si postupně losují jeden z proužků a popisují ostatním uvedený výraz, aniž by použili název samotný, ani další zakázaná slova (dovolené nejsou ani části nebo další tvary slov – tzn. pokud je zakázané slovo WEREWOLF, nesmí být použito ani slovo WOLF, v případě slova WALK už nesmí být použito ani slovo WALKER atd.). Ten, kdo jako první přijde na to, co je popisováno, získá proužek jako bod. Vítězem se stává ten, kdo nasbírá nejvíce proužků. Body mohou získávat i ti, kteří slovo úspěšně popíší, což vede k lepší motivaci co nejvíce se snažit (v tomto případě zapisujte body na tabuli nebo dětem rozdávejte např. vršky od PET lahví).

Lze hrát i dalšími způsoby (podle pokročilosti, věku a počtu zúčastněných dětí i času, který budete mít k dispozi):

Časové omezení – pro svižnější a napínavější průběh můžete zadat časový limit pro uhodnutí daného výrazu (měřit čas můžete např. pomocí přesýpacích hodin).

Hra v týmech – rozdělte třídu na dva týmy, které spolu budou soutěžit – tým, který získá více kartiček vyhrává. Děti se samozřejmě snaží dané slovo svým protivníkům popisovat co nejlépe. Další možností je popisovat vlastnímu týmu po stanovený časový limit – pokud se nezadaří, má šanci tým protihráčů.

Zjednodušené verze:

  • můžete hrát bez zakázaných slov (každý pruh obsahuje i obrázek, který nejenže napoví, ale umožní hrát hru mladším dětem, které ještě nečtou)
  • nejmladší děti mohou hrát jako pantomimu, nebo obrázek kreslit na tabuli


Velikost:
8 pruhů na A4 (menší formát získáte tiskem dvou stran na list)

Varianty: K dispozici 2 verze písma zakázaných slov (velké a malé).

 

PŘEJI HODNĚ ZÁBAVY! 🙂

 


celkový počet stran souboru: 11

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení