Bobbing for GENDER NOUNS - kartičky

40 rodových dvojic

29 

Popis

OBSAH:

  • 80 jablíček – slov (20 na A4)
  • 3 vědra – označení skupin (male, female, gender nouns)

INFORMACE:
Kartičky slouží k procvičení podstatných jmen u kterých rozlišujeme mužský a ženský rod (zejména v období podzimu / na Halloween).

Lze je využít různě:

  • dělení podle rodu
  • spojování rodových dvojic
  • čtení a určování označení pro druhý rod

Při dělení lze využít označení skupin (vědra male a female), ke kterým budou děti kartičky (jablíčka) dávat. To je možné na koberci, na lavici i na tabuli (v případě podlepení magnetickou páskou). Vědrem GENDER NOUNS můžete označit hromádku, ze které budou děti smíchané kartičky brát (můžete jej nalepit na krabičku nebo vložit do klipového stojánku na fotku).

HAVE FUN!


celkový počet stran souboru: 10

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení