Ask and answer - PRESENT CONTINUOUS - Sada

Sada, která dětem pomůže s procvičením přítomného průběhového času (otázek a krátkých odpovědí, kladných i záporných vět), sloves, zájmen, dívčích a chlapeckých jmen, a zvířat/věcí.

39 

Popis

Díky této sadě si děti upevní přítomný průběhový čas a procvičí slovesa, zájmena 3. os. j. č., dívčí a chlapecká jména a názvy (nejen) zvířat. Sadu lze využít společně s celou třídou i pro práci ve dvojicích či menších skupinkách. Součástí souboru je i podrobný popis toho, jak s jednotlivými částmi pracovat.

OBSAH:

1. VELKÉ KOMUNIKAČNÍ KARTY:
Karta formátu A4 s obrázky sloves (3 obtížnosti – více níže) na procvičení otázek a krátkých i dlouhých odpovědí (e.g. Is Lucy reading? Yes, she is. What is Tony doing? He is sleeping. Is the butterfly swimming? No, it isn‘t. It‘s flying.) či oznamovacích vět (e.g. Amy is washing her grey dog.). V případě laminace lze použité obrázky odškrtávat fixou na tabulky.

Tři provedení – 1. karta se všemi popisky (slovesa v základním tvaru, jména dětí, názvy zvířat a věcí), 2. karta se jmény dětí a slovesy v základním tvaru, 3. karta se jmény dětí

2. MALÉ KARTIČKY (9 na A4):

  • IS HE/SHE/IT …-ING? – 54 kartiček na kterých je zobrazena vždy jedna otázka a aktivita – děti musí správně odpovědět (e.g. Is he cooking? Yes, he is.). Touto sadou je vhodné začít – je nejjednodušší. 27 karet vyžaduje kladnou odpověď a 27 zápornou odpověď.
  • IS BEN …-ING? – S druhou sadou 54 kartiček pracujeme stejně jako s tou předchozí – místo zájmen HE a SHE jsou použita jména dětí, a místo zájmena IT jsou znázorněny pouze tečky – děti si tak musí při odpovídání dát pozor nejen na užití správného zájmena (e.g. Is Ben cooking? Yes, he is.), ale v případě zvířat apod. i správného názvu a členu (e.g. Is the robot sitting? Yes, it is.).
  • HE/BEN IS …-ING. HE ISN‘T …-ING. – Další typ kartiček (27 ks) umožní dětem procvičení kladné i záporné věty současně – věty tvoří podle symbolů (e.g. Ben is cooking. He isn‘t clapping).

Všechny malé kartičky jsou ve 2 provedeních (1. černé popisky, 2. barevné popisky podle rodu – modrá, růžová, fialová).

3. BUBLINY: bubliny ve dvou velikostech (na výběr) s kladnou a zápornou odpovědí (Yes, he is./No, he isn’t./Yes, she is./No, she isn’t./Yes, it is./No, it isn’t.) k vystřihnutí a podlepení dřívkem. Díky této pomůcce může odpovídat celá třída současně (zvednutím bubliny do vzduchu).

PŘEJI HODNĚ ZÁBAVY! 🙂


celkový počet stran souboru: 44

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení