Ask and answer - DO YOU LIKE ...? (FRUIT) - Sada

Sada, která dětem pomůže s procvičením otázek a krátkých odpovědí, kladných i záporných vět a slovíček z okruhu FRUIT.

39 

Popis

Tuto sadu lze využít společně s celou třídou i pro práci ve dvojicích či menších skupinkách. Součástí souboru je i podrobný popis toho, jak s jednotlivými částmi pracovat.

OBSAH:

1. VELKÉ KOMUNIKAČNÍ KARTY:
Dvě karty formátu A4 s obrázky ovoce (obě s popisky i bez nich) na procvičení otázek a krátkých odpovědí (e.g. Do you like strawberries? Yes, I do.) i celých vět (e.g. I don‘t like bananas.). V případě laminace lze použité ovoce odškrtávat fixou na tabulky.

2. MALÉ KARTIČKY:

  • DO YOU LIKE …? – 36 kartiček (9 na A4), na kterých je zobrazen jeden druh ovoce – děti jej musí v otázce správně použít a kladně či záporně odpovědět (e.g. Do you like bananas? No. I don‘t.). Na získanou kartičku je také možné reagovat celou kladnou nebo zápornou větou (e.g. I don‘t like bananas.).
  • HE/SHE/THEY – 18 kartiček (6 na A4), které slouží k procvičení dalších zájmen (he, she, they) a tvarů sloves ve 3. osobě. Každá kartička obsahuje čtyři obrázky – u dvou z nich je zobrazena fajfka (kladná reakce) a u dvou křížek (záporná reakce). Opět je možné pokládat otázky a odpovídat (e.g. Does she like oranges? Yes, she does.) nebo kartu popsat (e.g. She likes oranges. She doesn‘t like pears.).

3. BUBLINY: 2 tvary bublin ve dvou velikostech (na výběr) s kladnou a zápornou odpovědí (Yes, I do./No, I don’t.) k vystřihnutí a podlepení dřívkem. Díky této pomůcce může odpovídat celá třída současně (zvednutím bubliny do vzduchu). Možnou OBMĚNOU je změna osoby (e.g. Does he/Ondra like tangerines? Yes, he does.) – tímto se současně ujistíte, že děti dávají pozor na to, co odpovídají ostatní.

 

PŘEJI HODNĚ ZÁBAVY! 🙂

 


celkový počet stran souboru: 20

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení