DESCRIBE IT! - Christmas

Skvělá slovní hra pro rozvoj komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby na téma Vánoce.

29 

Popis

Sada 32 proužků pro rozvoj komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby na téma Vánoce.

NÁVOD:
Studenti si postupně losují jeden z proužků a popisují ostatním uvedený výraz, aniž by použili název samotný, ani 3-4 zakázaná slova (dovolené nejsou ani části nebo další tvary slov – tzn. pokud je zakázané slovo HELP, nesmí být použito ani slovo HELPER, v případě slova FIREPLACE jsou automaticky zakázaná slova FIRE i PLACE, v případě CHRISTMAS LIGHTS už nesmí být použito ani slovo CHRISTMAS, X-MAS nebo LIGHT atd.). Ten, kdo jako první přijde na to, co je popisováno, získá proužek jako bod. Vítězem se stává ten, kdo nasbírá nejvíce proužků. Body mohou získávat i ti, kteří slovo úspěšně popíší, což vede k lepší motivaci co nejvíce se snažit (v tomto případě zapisujte body na tabuli nebo dětem rozdávejte např. vršky od PET lahví).

Lze hrát i dalšími způsoby (podle pokročilosti, věku a počtu zúčastněných dětí i času, který budete mít k dispozi):

Časové omezení – pro svižnější a napínavější průběh můžete zadat časový limit pro uhodnutí daného výrazu (měřit čas můžete např. pomocí přesýpacích hodin).

Hra v týmech – rozdělte třídu na dva týmy, které spolu budou soutěžit – tým, který získá více kartiček vyhrává. Děti se samozřejmě snaží dané slovo svým protivníkům popisovat co nejlépe. Další možností je popisovat vlastnímu týmu po stanovený časový limit – pokud se nezadaří, má šanci tým protihráčů.

Zjednodušené verze:

  • můžete hrát bez zakázaných slov (každý pruh obsahuje i obrázek, který nejenže napoví, ale umožní hrát hru mladším dětem, které ještě nečtou)
  • nejmladší děti mohou hrát jako pantomimu, nebo obrázek kreslit na tabuli

Velikost: 8 pruhů na A4 (menší formát získáte tiskem dvou stran na list)

Varianty: K dispozici 2 verze písma zakázaných slov (velké a malé).

 

PŘEJI HODNĚ ZÁBAVY! 🙂

 


celkový počet stran souboru: 11

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení